Elektroniczna Rekrutacja
        Zaloguj się


Witamy

w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata na studia

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

UWAGA:

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 12 kwietnia, a kończy się nie później niż 8 października 2021 roku,
 2. Proces wprowadzania wymaganych danych, w celu założenia konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”,
 3. Kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy z kierunków. Kandydat wtedy otrzyma odrębny numer rachunku bankowego dla każdego kierunku. Numer rachunku rekrutacyjnego przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności,
 4. W terminach rejestracji elektronicznej kandydaci na wszystkie kierunki nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów! - za wyjątkiem osób legitymujących się maturę zagraniczną uzyskaną w krajach Unii Europejskiej, krajach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub konfederacji Szwajcarskiej (kontakt z Biurem Rekrutacji UM w Lublinie: +48 814485073, email: rekrutacja@umlub.pl)
 5. Listy postępowania rekrutacyjnego nie będą zamieszczane w indywidualnych kontach kandydatów!
 6. W razie problemów z prawidłowym otwieraniem list rekrutacyjnych lub też przeprowadzeniem procesu rejestracji elektronicznej, prosimy o usunięcie historii przeglądania w przeglądarce internetowej: kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+DELETE lub użycie skrótu na klawiaturze CTRL+R.
 7. Kandydat rozpoczynając rejestrację elektroniczną, oświadcza że znane są mu:
  1. zasady rejestracji elektronicznej,
  2. harmonogram postępowania rekrutacyjnego,
  3. warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022.


Kliknij w poniższy link, aby rozpocząć:

Rozpocznij rejestrację